Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Bērnu un jauniešu vasaras nometne * 2014.gada 11.-17.augusts

Sveicam vides pulciņu ar panākumiem konkursā

Daugavas muzeja projekts

http://www.daugavasmuzejs.lv/Aktualitates/Konkurss2014/2/2.pdf

14. novembrī Daugavas muzeja viesmīlīgajās telpās noritēja Daugavas krastos esošo novadu 7. – 12. klašu skolēnu radošo darbu konkursa „Mana Daugava” finālpasākums. 10 labāko konkursam iesūtīto darbu autori prezentēja savu veikumu žūrijas komisijai. Dalībnieku uzdevums bija veidot darbus par kādu ar Daugavas upes baseinu saistītu vides, ekoloģijas vai kultūras vai dabas pieminekļa aizsardzību saistītu problēmu. Konkursa mērķis bija attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, kā arī veicināt atbildības izjūtu attiecībā pret vidi un atbildīgu dzīvesveidu, kas balstīts esošo vērtību saglabāšanā un kopšanā.

Konkursā uzvarēja un galveno balvu planšetdatoru savā īpašumā ieguva Lielvārdes E. Kauliņa vidusskolas pārstāvji – Laura Viļumsone, Toms Vecziediņš, Ansis Zarāns, Krists Kaniņš, pētot Daugavas pieejamību Lielvārdes pilsētā un novadā.Nometnes dalībnieki sveic jubilejā skolotāju Regīnu Gribusti

 Vēlam dzīvesprieku, veselību


Vides projekta nometnes mērķis

Veicināt un attīstīt Lielvārdes novada bērniem un jauniešiem izpratni par vidi un dabu, attīstīt viņos patstāvīgā darba iemaņas, prasmes vides izvērtēšanai  un  izpētīt Daugavā ieplūstošo upju tīrības pakāpi Lielvārdes novadā. 
Uzdevumi:

  •  1. Nodrošināt mērķtiecīgu audzināšanas vidi bērnu radošuma un pozitīvās komunikācijas prasmju attīstībai sociālajā, emocionālajā un izziņas darbībā, izmantojot vides izpētes un aizsardzības iemaņas un prasmes izpētot upes.

    2. Attīstīt bērnu iemaņas darboties - individuāli, pāros un grupā, būt iecietīgiem, atbildīgiem un draudzīgiem, nodrošināt emocionālo un psiholoģisko atbalstu, izmantojot vides izzināšanas iemaņas un prasmes, veicot upju tīrības pakāpes noteikšanu ar bioloģisko metodi.

    3. Izveidot labvēlīgu gaisotni un veicināt veselīga dzīves veida ievērošanu bērna pašattīstībai un pašrealizācijai, izmantojot vides izpētes un aizsardzības iemaņas un prasmes.

    4. Attīstīt bērnu un jauniešu sadarbības prasmes ar pieaugušajiem, izmantojot vides izziņas un tūrisma iemaņas un prasmes vides izpētē un veicot veselīga dzīves veida ievērošanu.

Problēmas: Lielvārdes novada Daugavā ieplūstošo upju tīrības pakāpe.

Projekta sākumā tiek izvirzītas hipotēzes:

1. Palielinoties piesārņojumam, ūdeņi kļūst netīrāki un tātad arī nepiemēroti daudzu ūdens organismu dzīvei.

2. Piesārņotos ūdeņos sastopami tikai dažu sugu organismi, kaut arī to skaits var būt liels.

3. Arī bērni un jaunieši var palīdzēt vides problēmu risināšanā nosakot upju tīrību, veicinot Daugavas vides sakoptību.


Mūsu domas parasti tajā novadā, kur norit mūsu dienišķais darbs, kur pildām savu uzdevumu, ar ko vijas mūsu rūpes un prieki.  Latviešu  paaudze ir tikai tilts no pagātnes, kur smeļam dzīves gudrību, uz nākotni, kurai atdodam mūsu, ja ne vienmēr domas, tad visu aktivitāti. Mēs neko nedarām, kas nav domāts nākotnei. No tā arī izriet, ka dzīvei jēga nākotnei.

priekšlasījums Cēsīs, Zemnieku sanāksmē, 1936 gada 19.janvārī.

  • J.Auškāps


Nometnes darba grupa :)... RUMBIŅA


Vides pulciņš veicis apsekošanu gar Daugavas krastu...

Nometnes septītā diena: Dalībnieku ierašanās 9.00

Nometnes darbu apkopojums un prezentācijas 11.00Nometnes  dienas:

dienas skatīt aktivitātes sadaļā:

Pirmā diena

Otrā diena

Trešā diena

Ceturtā diena


Aktualitātes nometnes dalībniekiem un viņu vecākiem

Skatīt sadaļas: jaunumi, informācija, foto galerija...

Svētdien noslēguma pasākums 11.00. Laipni aicināti dalībnieku vecāki !


  • Nometnes saturs un programma ir saskaņota ar Latvijas vides aizsardzības fondu un Lielvārdes novada pašvaldībuNometnes organizators : Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola


Sadarbības partneri: Latvijas vides aizsardzības fonds

http://www.lvaf.gov.lv/

 Lielvārdes novada pašvaldība: http://www.lielvarde.lv

Novada

Aktivitāšu ietvaros paredzētas nodarbības vides apmācībā Lielvārdes novadā (izzinot Lielvārdes novada 4 upes) un mācību ekskursija uz Salacas ielejas dabas parku.

Nometnes dalībnieku darbību: darba grupas mācības, ekskursijas, aktivitātes, ēdināšanu apmaksā projekta finansējums.

Nometnes un vides projekta ceļamaize...

Katrai tautai ir savs avots, savs strauts, sava upe,… mums tā ir Daugava, kuru mēs – LATVIEŠI, mēdzam dēvēt arī par savu  likteņupi. Tā ir sniegusi gan veldzi, gan turību, gan arī nereti vēsturiskos brīžos dalījusi mūsu zemi divos krastos, likdama apjaust mūsu tautas nedalāmību, vērtību un veselumu. Mūsu tautas dzīvotspēja sakņojas DABAS sakārtotībā, spējā pārmantot un nodot to nākamajām paaudzēm. DABA  ir laimes bērns mūsu zemapziņas pasaulē,… LATVIETIM  tik ļoti piederīgs un dzīvesziņā izauklēts. Šajā laikmetā mēs šiem procesiem nereti pievienojam arī vides vārdu un sakārtotas vides domāšanu. Ja atveram vikipēdijas enciklopēdiju, tad tur ir atsauces uz divām sadaļām: dabiskā vide un sociālā vide. Atliek tikai minēt, kura no tām ir primāra, bet kura sekundāra. Latvieša dzīvesziņā Daba ir rāmtece... DIEVA UPE. Ja Daugava ir mūsu likteņupe, tad tā ir pienācīgas attieksmes un cieņas vērta… sakārtotības vērta, tīrības vērta. Šajā ikdienas steigā pēdējais laiks meklēt rāmavu, ramdīšanos. Esam no savām rāmaliņām izdzīti, esam piesavinājušies steigu, liekus uztraukumus. Esam kļuvuši par tādu tautu, kādu Uldis Ģērmanis apzīmē vāciešus: nervozi darbīgā tauta. Vai patiesi mums jādarbojās drudžainā steigā? Dzejas simbolikā izsakoties: mums jāiestāda parocīgā vietā ozols... mūsu gadījumā – JĀSAKOPJ  SAVA UPE. DAUGAVA

Mēs dzīvojam tur, kur mēs dzīvojam un nav jāizvairās no lietām, kas radītas tieši mūsu mentalitātei, tradīcijām un nacionālajām vērtībām.

Aigars Kruvesis

Dienas foto