Piektā diena
Mana, tava - mūsu Daugava

Mācību ekskursija uz Salacu, Ainažiem, Vitrupi, Randu pļavām,....

izbraukšana 7.50 no Sporta halles


Laika ziņas


Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas labajā pusē. Līdzīgs teksta ievades laukums ir arī lapas kreisajā pusē.

sssDienas iespaidi


tiek veidota....