Projekta aktivitātes
Edagara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Daugavas muzeja projekts

http://www.daugavasmuzejs.lv/Aktualitates/Konkurss2014/2/2.pdf

14. novembrī Daugavas muzeja viesmīlīgajās telpās noritēja Daugavas krastos esošo novadu 7. – 12. klašu skolēnu radošo darbu konkursa „Mana Daugava” finālpasākums. 10 labāko konkursam iesūtīto darbu autori prezentēja savu veikumu žūrijas komisijai. Dalībnieku uzdevums bija veidot darbus par kādu ar Daugavas upes baseinu saistītu vides, ekoloģijas vai kultūras vai dabas pieminekļa aizsardzību saistītu problēmu. Konkursa mērķis bija attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, kā arī veicināt atbildības izjūtu attiecībā pret vidi un atbildīgu dzīvesveidu, kas balstīts esošo vērtību saglabāšanā un kopšanā.

 Konkursā uzvarēja un galveno balvu planšetdatoru savā īpašumā ieguva Lielvārdes E. Kauliņa vidusskolas pārstāvji – Laura Viļumsone, Toms Vecziediņš, Ansis Zarāns, Krists Kaniņš, pētot Daugavas pieejamību Lielvārdes pilsētā un novadā. Otro vietu konkursā ieņēma Daugavpils Krievu vidusskolas – licēja pārstāve Alisa Turukova, pētot sikspārņu populāciju un tās saglabāšanās iespējas Daugavpils cietoksnī. Savukārt trešo vietu konkursā izcīnīja Ogres 1. vidusskolas pārstāve Ieva Žube, pētot plūdu izcelšanās cēloņus Ogres upē.

 Konkursa darbus izvērtēja speciāli izveidota un kompetenta žūrijas komisija, kuru veidoja: biedrības „Daugavas savienība” valdes priekšsēdētājs Ivars Sekacis, Daugavas muzeja direktore Daina Lasmane, Daugavas muzeja ekspozīciju un izstāžu kurators Mārtiņš Mintaurs, Salaspils novada Mūžizglītības un jaunatnes lietu speciāliste Eva Solovjova, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta vecākā referente Inese Liepiņa.

 Lielu paldies par šī konkursa atbalstīšanu jāsaka biedrībai „Daugavas savienība”, tāpat arī Daugavas muzejam un Salaspils novada domei, bez kuru palīdzības konkursa norise nebūtu iespējama.

 Paldies arī visiem dalībniekiem, kuri iesūtīja savu darbus un piedalījās radošo darbu konkursā „Mana Daugava”!

Foto


Lielu paldies par šī konkursa atbalstīšanu jāsaka biedrībai „Daugavas savienība”, tāpat arī Daugavas muzejam un Salaspils novada domei, bez kuru palīdzības konkursa norise nebūtu iespējama.

 Paldies arī visiem dalībniekiem, kuri iesūtīja savu darbus un piedalījās radošo darbu konkursā „Mana Daugava”!

http://www.daugavasmuzejs.lv/index2.html


Dabaszinības atkal eksperimentē

Eksperimenti, - tas ir aizraujoši!

Jau ceturto gadu E. Kauliņa  Lielvārdes vidusskolā uz konkursu „Nāc un eksperimentēt sāc!” ieradās Ķeguma un Lielvārdes novadu 9. klašu skolēni, kuri ieinteresēti papildināt  zināšanas dabaszinātnēs, pierādīt savu erudīciju un pieņemt izaicinājumu, - strādāt vienā komandā ar citu skolu jauniešiem. Konkursa mērķis – radīt interesi  un vēlmi nākotnes karjeru saistīt ar eksaktajām nozarēm.

Piedaloties ES dabaszinātņu skolotāju konferencē „Scientix”, kas šogad  oktobra nogalē notika Briselē, guvu apstiprinājumu tam, kā šāda veida pasākums ir labās prakses piemērs ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas kontekstā. Arī Latvijas uzņēmēji  atzīst, ka dabaszinātņu mācīšanas kvalitāte skolās ietekmē Latvijas ekonomisko izaugsmi, jo tautsaimniecības attīstībai ir vajadzīgi inženieri un tehnologi.

Arī šogad skolēni darbojās 3 laboratorijās. Fizikas laboratorijā skolēnus aizrāva FIZMIX komandas eksperimenti: „Edisona lampas” izgatavošana, kas patiešām arī dega, pašu radīto „automašīnu” sacensības.

Lielvārdes vidusskolas atraktīvais ķīmijas skolotājs no „Iespējamās misijas” Kārlis Greitāns vadīja eksperimentus Ķīmijas laboratorijā, bet Bioloģijas laboratorijā vienā no eksperimentiem skolēni  pārbaudīja savu maņu orgānu jeb personīgo „sensoru” darbību.

Visvairāk punktus ieguva Sarkanās krāsas komanda, tāpēc ar Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību atbalstu varēs turpināt eksperimentēt  Izziņas un Eksperimentu centrā “Lielvārdi”.

Apsveicam  uzvarētājus:  Sandi Raitumu (Jumpravas vidusskola), Jāzepu Vītolu (Lielvārdes pamatskola), Elizabeti Avotiņu (Ķeguma komercnovirziena vidusskola), Brendu Veiskati (Birzgales pamatskola), Signi  Dātavu (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Reini Saksi (Lēdmanes pamatskola)

Paldies par atbalstu konkursa organizēšanā Lielvārdes novada izglītības nodaļai, novadu pašvaldībām, mācību apgādam „Lielvārds” un Lielvārdes vidusskolas skolotāju komandai: Mairai Gribustei, Kārlim Greitānam un Veltai Gobiņai!

Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienības Dabaszinātņu priekšmetu MA vadītāja,
E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas bioloģijas skolotāja Daiga Brante
Autores foto


Ievadi lapas virsrakstu

Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.