Kaibala
Mana, tava -mūsu Daugava

Iegūtie rezultāti

Šodien visas četras grupas devās uz katra uz savu upi.

3. diena 13.08.2014.

Mēs, komanda "Nākotnes pētnieki" pētījām upīti KAIBALA, kurā bija auksts ūdens. Upīte bija daudz koku un zaru.

Mēs secinājām, ka upes posma ūdens kvalitāte ir laba, jo nebija piesārņojuma. Arī konstatēto augu un dzīvnieku sugas to pierādīja.

Kaibalas upē atradām deviņus dažādus dzīvnieku sugu un augu sugas.

Mūsu komanda - "Nākotnes pētnieki": Rihards ,Niklāvs , Raivis , Kārlis , Ansis ,  Rainers

Koku radīts aizsprosts, kuru vēlāk nojaucām, lai palielinātu straumes ātrumu un uzlabotu gultnes kvalitāti.

Raivis centās noķert zivtiņas, pētījums palīdzēja iepazīt arī citu ūdens dzīvniekus.

Skats uz upīti, zēni mēra straumes ātrumu.

Mūsu medījums...

Kaibalas upes...50 metru garā pētījumu josla, pirms koku izvākšanas no gultnes.

Kaibala


4. diena. 14.08.2014

Jau no paša rīta daba mūs sagaidīja ar lietavām un visa diena pagāja zem nomākušām debesīm. Šodien mēs devāmies uz Kaibalas upi, ko iepriekšējā dienā pētīja  „Nākotnes pētnieki”, kuri skolotājas Evijas pavadībā bija veikuši lielisku darbu upes attīrīšanā no kritušajiem kokiem. Jau bija manāmas darbības pozitīvās sekas – upes gultnē bija daudz mazāk smilšu sanešu nekā iepriekšējā dienā. Kamēr no augšas un no apakšas mūs mērcēja vēss ūdens (ūdens temperatūra upē bija tikai +13oC), mēs veicām ūdensaugu un dzīvnieku izpēti, un secinājām, ka Kaibalas upes ūdens kvalitāte ir augsta un upe ir strauja.

Lietus ietekmēja šos rezultātus, jo ūdens līmenis bija paaugstināts. Protamas, pēc Mērfija likuma – ja kaut kas var noiet greizi, tad tas arī noies greizi. Teju tika aizmirts spainis ar darba piederumiem autobusa pieturā – vārdu sakot, diena bija pilna ar piedzīvojumiem. Kaut gan arī slapji, tomēr priecīgi, mēs atriezāmies mūsu galvenajā bāzē – skolā – lai ķertos pie darba un izbaudītu tasi karstas tējas.

Pēcpusdienā dalījāmies ar dienas iespaidiem, veidojām secinājumus un prezentācijas materiālus.

Kaibala.. :)

Ar sarkanu iezīmēts pētītais upes posms


Dienas notikumi * Dienas foto