Trešā diena
Mana, tava - mūsu Daugava

tiek veidota

3  diena  – „ČETRI VĒJI, ČETRAS UPES”


Trešdiena:

PRAKTISKĀS NODARBĪBAS

DARBA VIDE: Lielvārdes novada upes


Esam paveikuši:

Mūsu darba grupas apsekoja Rumbiņu, Rītupīti, Kaibalu, Remti. Esam ieguvuši informāciju par upju stāvokli, upju tīrību, ūdensaugiem, ūdensdzīvniekiem

...tiek veidota