Par vides projektu
Mana, tava - mūsu Daugava

Projekta mērķis

Veicināt un attīstīt Lielvārdes novada bērniem un jauniešiem izpratni par vidi un dabu, attīstīt viņos patstāvīgā darba iemaņas, prasmes vides izvērtēšanai  un  izpētīt Daugavā ieplūstošo upju tīrības pakāpi Lielvārdes novadā.

//site-56289.mozfiles.com/files/56289/nr_3_e_k_vidusskola.pdf

Vides projekta un nometnes darbības pamatprincipi

Apzināt: Lielvārdes novada Daugavā ieplūstošo upju tīrības pakāpi.

Projekta sākumā tiek izvirzītas hipotēzes:

1. Palielinoties piesārņojumam, ūdeņi kļūst netīrāki un tātad arī nepiemēroti daudzu ūdens organismu dzīvei.

2. Piesārņotos ūdeņos sastopami tikai dažu sugu organismi, kaut arī to skaits var būt liels.

3. Arī bērni un jaunieši var palīdzēt vides problēmu risināšanā nosakot upju tīrību, veicinot Daugavas vides sakoptību.

Uzdevumi:

 1. Nodrošināt mērķtiecīgu audzināšanas vidi bērnu radošuma un pozitīvās komunikācijas prasmju attīstībai sociālajā, emocionālajā un izziņas darbībā, izmantojot vides izpētes un aizsardzības iemaņas un prasmes izpētot upes.

2. Attīstīt bērnu iemaņas darboties - individuāli, pāros un grupā, būt iecietīgiem, atbildīgiem un draudzīgiem, nodrošināt emocionālo un psiholoģisko atbalstu, izmantojot vides izzināšanas iemaņas un prasmes, veicot upju tīrības pakāpes noteikšanu ar bioloģisko metodi.

3. Izveidot labvēlīgu gaisotni un veicināt veselīga dzīves veida ievērošanu bērna pašattīstībai un pašrealizācijai, izmantojot vides izpētes un aizsardzības iemaņas un prasmes.

4. Attīstīt bērnu un jauniešu sadarbības prasmes ar pieaugušajiem, izmantojot vides izziņas un tūrisma iemaņas un prasmes vides izpētē un veicot veselīga dzīves veida ievērošanu.

Nometnes saskaņojums 


Latvijas vides aizsardzības fonds 

http://www.lvaf.gov.lv