Ceturtā diena
Mana, tava - mūsu Daugava

... visi ūdensaugi ir jāatpazīst :)

...darba vide ir sagatavota!

...esam gatavi upītes izpētei :)

.... lielais ķēriens :)

... vēl viens upes atradums

Ceturtdiena

4  diena  – ”Jumis”

PRAKTISKĀS NODARBĪBAS

DARBA VIDE: Lielvārdes novada upes


Projekta sākumā bija izvirzītas hipotēzes:

1. Palielinoties piesārņojumam, ūdeņi kļūst netīrāki un tātad arī nepiemēroti daudzu ūdens organismu dzīvei.

2. Piesārņotos ūdeņos sastopami tikai dažu sugu organismi, kaut arī to skaits var būt liels.

3. Arī bērni un jaunieši var palīdzēt vides problēmu risināšanā nosakot upju tīrību, veicinot Daugavas vides sakoptību.

Jau tagad nometnes dalībnieki  var droši apgalvot - hipotēzes ir pareizas, mēs tās pierādīsim ar pētījumiem upēs, darba lapu protokoliem, mūsu grupu prezentācijām. :)


Dienas apskats...

... darba grupas