Upju izpēte* mūsu darbi
Mana, tava - mūsu Daugava

Darba norises metodika

Pētījuma objekts

Upē mītošie dzīvnieki un tur sastopamie ūdensaugi

Atkarīgais lielums
Dzīvnieku un ūdensaugu skaits
Neatkarīgais lielums
Dabīgie indikatori (dzīvnieki, augi)
Fiksētie lielumi
1. Ūdensaugu un ūdens dzīvnieku sugas
2. Upes tilpums
3. Āra laikapstākļi
4. Ūdens temperatūra

Pētījuma problēma
Izpētīt vai ūdens dzīvnieku un ūdensaugu skaits nosaka ūdens tīrības pakāpi upē.

Pētījuma hipotēze
Jo vairāk dzīvnieku un ūdensaugu ir upē, jo lielāka tās ūdens tīrības pakāpe.…

No tīrākiem strautiem — tīrāka upe un jūra

Upe pastāsta pati

Šī metode balstās uz dabā pastāvošu likumsakarību, ka ik organisms izvēlas sev vispiemērotāko dzīvesvietu. Tāpēc upes kā noteiktas organismu dzīvesvietas kvalitāti jeb tīrības pakāpi raksturo dzīvo organismu daudzveidība tajā. Ūdens piesārņošana izraisa dzīvo organismu sugu skaita samazināšanos. Netīrā ūdenī dzīvu būtņu var gan būt daudz, taču tās pārstāv tikai dažas sugas. Ļoti precīzu šādu bioloģisko ūdens tīrības noteikšanas metodi tieši Latvijā izstrādājuši Loreta un Andris Urtāni: nomērītā upes posmā tiek savāktas tur ūdenī atrodamās dzīvās būtnes, tās atbilstoši īpašam katalogam sadala pa grupām. Tad pēc noteiktas formulas, kurā liela nozīme ir arī straumes ātrumam, aprēķina ūdens tīrības pakāpi.

Darba lapas


tiek veidotas...


Dienas notikumi * Dienas foto

otrdiena...