Pirmā diena
Mana, tava - mūsu Daugava

Nometnes dalībnieku iepazīšanās un pirmās nodarbības

Nometnes dalībnieki paši veido savus nometnes noteikumus un  4 darba grupas.

Pirms nometnes karoga pacelšanas...


Par mezgliem & Mana dziesma

ir vasara pašā vidū...

...tad visa Daugava mana gavilē


Kas ir upe.... kas piesārņo upi?

Dienas atslēgas vārds :  „Mezgls”

Skolotāja Skaidrīte Vilciņa ...

.... katras grupas pārstāvji sagatavojuši savu pirmo darbu.... ( Didzis)

upju izpētes un novērtēšanas darba kartes.....pirmā diena.... grupas komandas prasmju un iemaņu pārbaude


Paldies visām grupām un skolotājiem!

Paldies skolas pavārēm par garšīgajām brokastīm un pusdienām!

Paldies pirmās dienas informācijas apkoptājiem un foto autoriem: Jānim Vesserim un  Lindai Skābenei.


Esam paveikuši:

  • Izveidojuši nometnes noteikumus
  • Izveidojuši darba grupas
  • Atklājām savu nometni. Parakstījāmies un zīmējām savas plaukstas uz karoga
  • Uzzinājām par upēm
  • Apguvām mērogus
  • Uzzinājām par vides indekatoriem (kā noteikt ūdens tīrību)
  • Veidojām savas komandas prasmes 
  • Apguvām dažus noderīgus mezglus
  • Esam iepazinušies ar grupas biedriem, protam palīdzēt un labot kļūdas
  • Zinām katrs savu nometnes mērķi (ko vēlamies apgūt, iemācīties, uzzināt...)