Otrā diena
Mana, tava - mūsu Daugava

Lektora Andra Urtāna lekcija par upēm.

... ievada prezentācija

...praktiskā darbība

kopā ar upes izpēti veicām arī vides sakopšanu


...mēs iepazīstam upi

Dienas atslēgas vārds : „ŪDENSZĀLE”

2. Grupa (Niklāvs, Rihards, Raivis, Kārlis, Ansis, Rainers).

 Šodien mēs pētījām ūdens dzīvniekus, Rumbiņas upē.

 Mēs pārbaudījām ūdens tīrību, izmantojot atrastos dzīvniekus kā indikatorus. Kamēr daļa grupas dalībnieku pētīja atrastos dzīvniekus, citi sakārtoja Rumbiņas upi. Bijām priecīgi, jo noķērām daudz ūdens dzīvniekus.


1. Grupa (Linda, Karīna, Didzis, Niks, Jānis, Ritvars ).

Šodien pie mums ieradās lektors A.Urtāns ar stāstījumu par mazo upju izzināšanu - upju "slimību" iemesliem un attīrīšanas pasākumiem, kā arī par dzīvības daudzveidību ūdenstilpnēs.

Pēc interesantās lekcijas mēs kolektīvi devāmies uz Rumbiņas upi Lāčplēsī, lai iemācītos atpazīt augus un ūdensdzīvniekus ar noteicēju palīdzību.

Turpinājumā mēs paši ķērāmies pie sietiem, spaiņiem un pat karotēm lai nodotos ūdens radību  "medībām". Izskaitot noķertās radības, vai, pareizāk sakot, izmantojot tos kā indikatorus, mēs noteicām Rumbiņas upītes ūdens tīrību un ūdensdzīvnieku daudzveidību.

Ar nepacietību gaidām, ko nesīs trešā diena.2.diena nometnē ‘’Mana, tava-mūsu Daugava’’

2.dienas sākumā, kad visi bija sanākuši devāmies brokastīs. Pēc brokastīm klausījāmies interesantu lekciju ar nosaukumu ‘’Zemūdens paralēlā pasaule’’. Šajā lekcijā uzzinājām interesantas lietas par upēm, ezeriem un to īpašībām, kā arī augu īpašības.

Pēc lekcijas devāmies uz ‘’Rumbiņas ūdenskritumu’’, lai veiktu praktisko darbu. Bet pirms praktiskā darba klausījāmies sk. Andra sagatavoto stāstījumu par ūdens augiem un to īpašībām, kā arī atpazīt šos augus. Ko ar tiem augiem darīt un kā tos var izmantot. Piemēram, veidot plostu, cept plācenīšus, vai pat veidot apģērbu. Tad mums izdalīja aprīkojumu un mēs devāmies izzināt, kādi kukaiņi, tad mīt ūdenī. Mums tika dota 1h, lai izzvejoto ūdens radībiņas. Paralēli tam daži vāca atkritumus. Kopā bija savākti 2 atkritumu maisi. Kad to bijām izdarījuši, sākām noskaidrot to identitāti. Pēc tam aizpildījām protokolu. Kad tas bija izdarīts varēja izmēģināt veidot plostu un pat palaist peldēt pa Rumbiņu. Vēlāk devāmies uz skolu, lai paēstu garšīgas pusdienas. Pēc pusdienām kārtīgi izskraidījāmies. Gājām uz klasi, lai apkopotu iegūto informāciju. Visvairāk kukaiņu sugas savāca komanda ‘’Turbo Team’’. Šī komanda savāca kopā 12 kukaiņu sugas, kuras mīt ūdenī. Beigās sk.Andris pastāstīja par upes sakopšanu un mums izstāstīja nākamās dienas plānus.

Secinājumi: Kopumā šī diena bija ļoti interesanta.  Uzzinājām, ka Rumbiņas upes tīrība svārstās starp labu un vidēju.

Pēc garšīgām brokastīm noskatījāmies Andra Urtāna (vides speciālista) prezentāciju „Kā pareizi kopt upes”, kā arī pareizi veikt pētniecisko darbu uz upes „Rumbiņa.” Saņēmuši inventāru devāmies izpētīt norādīto  posmu. Komandas „Turbo Team ”  dalībniece Marta paslīdēja dubļos, pēc kāda laika „lidoja” arī skolotājs Aigars. Mums nometnes dalībniekiem interesanti pastāstīja par augiem, kas aug upēs un ezeros. Tad nometnes dalībnieki devās veikt pētniecisko darbu. Katra komanda apmēram stundu pētīja upē esošo dzīvību. Komandai „Turbo  Team” izdevās atrast visvairāk upē mītošo kukaiņu sugas. Visas komandas ap doto vietu savāca izmestos atkritumus.  Tad devāmies atpakaļ uz skolu. Tur mēs paēdām garšīgas pusdienas. Tad Andris Urtāns  pateica par ūdens kopšanu, un tā pagāja šī diena.

Rakstīja komandas „Turbo Team „ dalībnieces Patrīcija, Marta, Samanta.


Esam paveikuši:

  • esam apguvuši upes izpētes iemaņas un prasmes
  • esam uzzinājuši par Rumbiņas ūdeņu tīrības pakāpi
  • esam ieguvuši pieredzi trešdienas grupu darbiem
  • protam apkopot savus darbus, informāciju pierakstīt
  • protam viens otram palīdzēt
  • Rumbiņas sakopšanu ap ūdenskrituma un tiltiņa vietām